STANICA TECHNICKEJ KONTROLY
Liptovský Mikuláš

Technická kontrola

TECHNICKÁ KONTROLA

Vykonávanie pravidelných, zvláštnych a administratívnych technických kontrol pre všetky kategórie vozidiel podľa zákona č. 106/2018 Z. z.

Emisná kontrola

EMISNÁ KONTROLA

Vykonávanie pravidelných, zvláštnych a administratívnych emisných kontrol  pre všetky kategórie vozidiel podľa zákona č.106/2018 Z. z.