STANICA TECHNICKEJ KONTROLY
Liptovský Mikuláš

Technická kontrola

TECHNICKÁ KONTROLA

Vykonávanie pravidelných, zvláštnych a administratívnych technických kontrol pre všetky kategórie vozidiel podľa zákona č. 725/2004 Z. z.

Emisná kontrola

EMISNÁ KONTROLA

Vykonávanie pravidelných, zvláštnych a administratívnych emisných kontrol  pre všetky kategórie vozidiel podľa zákona č.725/2004 Z. z.