STANICA TECHNICKEJ KONTROLY
Liptovský Mikuláš

Druhy technických kontrol

  • Pravidelné – sú zamerané na overenie identifikačných a evidenčných údajov, kontrolu posúdenia technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a povinnej výbavy vozidla
  • Administratívne - napr. pri prepise vozidla do iného okresu, strate dokladov, pri dovozoch po vydaní evidenčného čísla, pri kúpe nového vozidla, pokiaľ cestujete pravidelne do zahraničia a chcete sa vyhnúť problémom a tamojšou políciou.
  • Zvláštne - sú to čiastočné kontroly alebo kontroly celého vozidla. Sú na vlastnú žiadosť majiteľa vozidla najmä pred dovolenkami alebo pred pravidelnou technickou kontrolou. Prípadné zistené nedostatky slúžia pre majiteľa ako informácia. 
  • Opakované - sú to kontroly do 60 kalendárnych dní od vykonania pravidelnej kontroly vozidla u ktorého boli zistené chyby vážne a nebezpečné