STANICA TECHNICKEJ KONTROLY
Liptovský Mikuláš

Lehoty emisných kontrol

Lehoty , v ktorých je prevádzkovateľ povinný svoje vozidlo podrobiť emisnej kontrole, stanovuje vyhláška MDPT SR č. 138/2018 Z.z. § 51

a) v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách podlieha vozidlo
 1. kategórie L3eA2,
 2. kategórie L3eA3,
 3. kategórie L4eA2,
 4. kategórie L4eA3,
 5. kategórie L5e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3,
 6. kategórie L6e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3,
 7. kategórie L7e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3,
 8. kategórie M1 okrem vozidla kategórie M1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, ktoré podlieha emisnej kontrole pravidelnej v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 9. kategórie N1 okrem vozidla kategórie N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, ktoré podlieha emisnej kontrole pravidelnej v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 10. kategórie T,

b) v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách podlieha vozidlo
 1. kategórie M2,
 2. kategórie M3,
 3. kategórie N2,
 4. kategórie N3,
 5. používané na taxislužbu,
 6. používané v autoškole ako výcvikové vozidlo,
 7. kategórie M a N používané
7a. na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
7b. na banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
7c. ako sanitné vozidlá,
7d. na poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy.