STANICA TECHNICKEJ KONTROLY
Liptovský Mikuláš

Lehoty technických kontrol

Lehoty , v ktorých je prevádzkovateľ povinný svoje vozidlo podrobiť technickej kontrole, stanovuje vyhláška MDPT SR č. 137/2018 § 47. Z.z.
 
  • L3eA1, L4eA1, L6e (<125m³), O2, R2 do 4 rokov po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 4 roky
  • L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e, L6e (> alebo =125m³), L7e, M1, N1, T, R3 a R4 do štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 2 roky
  • M2, N2, N3, O3, O4  do 1 roka po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok
  • M3 do 1 roka po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok, po 8 rokoch po prvom prihlásení do evidencie každých 6 mesiacov
  • M a N,  používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu, sanitné vozidlá, poruchovú službu plynárenských zariadení  do 1 roka po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok
  • vozidlá používané na texislužbu a vozidlá používané v autoškole ako výcvikové vozidlo do 1 roka po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok