STANICA TECHNICKEJ KONTROLY
Liptovský Mikuláš

Stanica technickej kontroly Liptovský Mikuláš je znova otvorená a funguje v obmedzenom režime.

Vážení zákazníci, v dôsledku mimoriadnej situácie v SR a na základe odborných usmernení hlavného hygienika SR sme zaviedli opatrenia, ktoré je nevyhnutné dodržiavať.

V prípade nedodržiavania opatrení môže byť zákazník vykázaný z prevádzky.

  • Odporúčame objednať sa na kontrolu vopred telefonicky a prísť v dohodnutý čas, vyhnete sa tak nežiaducemu kontaktu s inými zákazníkmi.
  • Vstup do prijímacej kancelárie len po jednom.
  • Pred budovou STK dodržiavajte od seba odstup minimálne DVA metre, alebo čakajte v aute.
  • Pred technickou kontrolou odstráňte z vozidla veci, ktoré nie sú jeho súčasťou, okrem povinnej výbavy vozidla. Povinnú vybavu prosím nachystajte na sedadlo spolujazdca.
  • Zákaz vstupu osobám, ktoré majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu, resp. prišli do kontaktu s osobou, ktorá vykazuje príznaky závažného ochorenia dýchacích ciest.
  • Zákaz vstupu bez prekrytia horných dýchacích ciest (napr. respirátor, rúško...). Použitie ochrany je povinné počas celej doby návštevy našich priestorov.
  • Pri vstupe do našich priestorov použite dezinfekčný prípravok na ruky alebo jednorazové rukavice. Udržiavajte odstup od nášho personálu a ostatných zákazníkov minimálne 2 m.
  • Po skončení technickej kontroly musíte podpísať potvrdenie o oboznámení s výsledkom technickej kontroly, urobte tak prosím vlastným perom.
 

Tieto opatrenia chránia pred infekciou nielen našich pracovníkov, ale i Vás. Ďakujeme Vám za to, že ich dodržiavate.

Technická kontrola

TECHNICKÁ KONTROLA

Vykonávanie pravidelných, zvláštnych a administratívnych technických kontrol pre všetky kategórie vozidiel podľa zákona č. 106/2018 Z. z.

Emisná kontrola

EMISNÁ KONTROLA

Vykonávanie pravidelných, zvláštnych a administratívnych emisných kontrol  pre všetky kategórie vozidiel podľa zákona č.106/2018 Z. z.