STANICA TECHNICKEJ KONTROLY
Liptovský Mikuláš

Potrebné doklady

  1. osvedčenie o evidencii časť I., alebo alebo časť II., alebo osvedčenie o evidencii (papierový doklad formátu A4), ak ide o doklady k vozidlu vydané od 1. marca 2005 alebo technický preukaz (veľký), ak ide o doklady k vozidlu vydané do 1. marca 2005. V prípade zadržania dokladu polícou jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným policajným útvarom, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom policajného zboru, ak bol doklad od vozidla stratený.
  2. protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu a bolo ním dodatočne vybavené).

Pozn.: Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.